Výstava obrazov insitného umelca Pavla Cicku

 

Kovačických umelcov dnes poznajú v celom svete. Títo maliari sú básnikmi, rozprávkarmi a maliarmi zároveň. Ich obrazy očarúvajú nielen maliarskym kumštom, ale i príbehom. Teda i príbeh, i maľba sú nielen autentickým svedectvom či výpoveďou o živote v istom prostredí a v istom čase, ale aj oslavou každodenného života obyčajných ľudí. Jeden z tejto skupiny kovačických insitných  maliarov je aj Pavel Cicka. Patrí do druhej generácie kovačických insitných maliarov a je členom tzv. Kovačickej trojky. Má za sebou už množstvo samostatných, ale aj kolektívnych výstav doma a v zahraničí.

 

V piatok 11. januára 2013 vo výstavných priestoroch Galérie insitného umenia v Kovačici insitnému umelcovi Pavlovi Cickovi slávnostne otvorili 19. samostatnú výstavu Krása je v očiach toho, ktorý pozerá, ktorou si maliar pripomenul 35. výročie svojej maliarskej tvorby. Hostí na výstave, kde je asi 70 obrazov, pozdravila riaditeľka Galérie Mária Raspirová. V hudobnom okienku vystúpila mužská spevácka skupina Bohémi za hudobného sprievodu ľudového orchestra Rosička. Autor výstavy P. Cicka sa okrem vystavenými olejomaľbami prihovoril milovníkom insity aj jednou príležitostnou básňou. Historička umenia Jarmila Ćendićová odborne hovorila o maliarovej tvorbe, a potom výstavu slávnostne aj otvorila.

Podľa slov výtvarného umelca Pavla Cicku výstava bude sprístupnená milovníkom insitného umenia do 27. januára. Potom sa presťahuje na Slovensko, kde bude nainštalovaná v Martine, na Myjave, v Bratislave a Rimavskej Sobote.

A. Chalupová

Tento článok je prebraný zo stránke Hlas Ľudu